Vil du være med?

Læs her, hvis du har en idé til en radiodokumentar

Råbånd og 24syv Dokumentar

Før du læser videre, vil vi gerne være sikker på at du er klar over at Radio24syv ikke er en kommerciel radio. Der er ikke reklamer på Radio24syv, og kanalen må ikke tjene penge. Radio24syv er 100% public service, og har et eneste mål i de otte år kanalen eksisterer; at frembringe eksperimenterende, fornyende og progressiv taleradio.

Hvad er opgaven?

Dogmatikken i projektet er, at din færdige dokumentarudsendelse helst skal bestå af optagelser af 7 x 55 minutters varighed, hverken mere eller mindre. Det er idealet, men hvis det svinger ud til den ene eller den anden side, findes der også en løsning på det (men der skal være særdeles gode grunde til at svigte idealet).

Her er fremgangsmåden

Først leverer du 7 x 55 minutters råbånd til Kim G. Hansen, som er tovholder, omdrejningspunkt og rorgænger på alle vores dokumentarprogrammer.

 • Disse er optagelserne der skal ligge til grund for en 55 minutters monteret udsendelse på Radio24syv.

 • Ideen til udsendelsen godkendes af Kim G. Hansen, som også klipper programmet, altså den færdige 55 minutters version.

 • Hvis indslagsgiveren og Kim G. Hansen bliver enige om det, kan indslagsgiveren selv klippe 55 minutters versionen. Kim G. Hansen har dog altid "final cut".

 • De 7 x 55 minutter skal være klar til at blive sendt. De skal ikke være klippede, medmindre noget er nødt til at fjernes af program- etiske og/eller juridiske grunde. Eksempelvis hvis en kildes navn skal beskyttes eller en medvirkende siger noget som ikke er til bånd.

  Redigering kan også være nødvendig, af hensyn til offentliggørelse af den færdige 55 minutters version.

 • Hvert råbånd starter med at du siger: Dit navn, nummeret på råbåndet, arbejdstitlen på dit dokumentarprogram, og kort
  hvad programmet handler om. Eksempelvis: "Jeg hedder Martin Andersen, dette er råbånd nummer 3, det kommer til at indgå i et dokumentarprogram som hedder Jernvampyren, der handler om en skrothandler fra Slagelse der byggede en robot som suger blod ud af folk."

 • Afleveringsformat:
  7 x 55 min som wav eller aiff ukomprimeret audio fil.

 • Samplerate 48 khz. bit opløsning minimum 16 bit.

 • Optageudstyr kan lånes af Kim G. Hansen/Radio24syv

 • Udgifter forbundet med optagelserne cleares med Kim G. Hansen.

 • Brug af utraditionelle metoder, det vil sige skjulte mikrofoner, maskepi og lignende skal også cleares med Kim G. Hansen.

  Hernæst tager Kim G. Hansen over

I dialog med tilrettelæggeren fletter Kim G. Hansen de syv timers lyd sammen. Det er den udsendelse som du vil høre som podcast og spille for dine nærmeste. Jo bedre Kim briefes om indholdets gode og svage sider, jo bedre bliver den færdige dokumentar. Forsyn gerne Kim med tidskoder og pointers til hvor guldet ligger begravet. Kom også gerne med ideer til sammensætningen.

 • Radio24syv tilstræber en naturalistisk "audio verité" stil, og desuagtet at vi har en række ambiente klangflader til rådighed ønsker vi så vidt muligt ikke at drukne dokumentarprogrammerne i musik, med mindre der er gode argumenter for det. Hvad musik angår har Kim G. Hansen altid "final say", men han er naturligvis åben overfor forslag og ideer.

 • Når der foreligger et 75% færdigt klip af den endelige dokumentar, dvs. tværsummen af de syv råbånd, får tilrettelæggeren mulighed for at høre det - så der er nogenlunde enighed om slutresultatet før vognen køres helt ind i garagen. I særlige tilfælde, hvis det skønnes nødvendigt, kan tilrettelæggerne sidde med ved klippebordet, men ellers er det Kim G. Hansen som har final cut.

 • Dine råbånd er i de allerbedste hænder hos Kim G. Hansen. Han redigerede radiofoniske nyklassikere som "Skjoldhøj Arkivet", "Kolonien", "P1 i Fængsel", "P1 i Pattaya" og "P1 på Plejehjem" - han kan sit kram til fingerspidserne. Hvis der opstår konflikter angående form og indhold har Kim G. Hansen det sidste ord, men i alle henseender tilstræber vi selvfølgelig at du også glædes ved det færdige resultat, og gerne vil arbejde for Radio24syv igen.

 • Løn:
  Dit honorar for den fulde pakke er 11.000 kr.


De 7 "råbånd" kan stå alene og til den 1 time lange udsendelse klippes det ned til et klassisk portræt i montageform.
Dette er kun eksempler - Der er ingen facitliste. Men for at en ide kan kvalificere sig til ovenstående proces er det afgørende at den kan presses ned i skabelonen syv råbånd X 55 minutter = 1 times dokumentar.

Vi glæder os til at arbejde sammen med dig.

Kontakt

Kim G. Hansen
telefon 41 74 79 31 kimh@radio24syv.dk